Forsøgspersoner

Home About Us Services Forsøgspersoner Media Centre Contact

> At deltage i kliniske forsøg

> Registrering i forsøgsperson-database

separator

At deltage i kliniske forsøg

Hvis du overvejer at deltage i et klinisk forsøg, er du velkommen til at kontakte direktør Torben Balchen på telefon 3135 2683 eller skrive til tb@dantrials.com.

Du kan læse om nogle af vores tidligere forsøgspersoners erfaringer.

Hvis du vil vide mere om, hvad det indebærer at deltage i kliniske forsøg, vil vi anbefale, at du kontakter os eller søger yderligere information på eksempelvis Den Nationale Videnskabsetiske Komités hjemmeside.

Det Videnskabsetiske Komitésystem har lavet en folder, 'Før du beslutter dig', som du også kan læse.

> Til toppen af siden

separator

Måling af blodtryk

Registrering i forsøgspersondatabase

Hvis du overvejer at deltage i et kommende forsøg, kan du blive registreret i vores database over mulige forsøgspersoner. De registrerede oplysninger behandles fortroligt og vil ikke blive videregivet.

Hvis du er registreret i vores database, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.

Du kan registrere dig i vores database ved at udfylde og sende en elektronisk tilmeldingsblanket.

> Til toppen af siden

separator

Links

Alle kliniske afprøvninger, som afprøver ny medicin, skal godkendes af såvel Lægemiddelstyrelsen som af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet sættes i gang. Som udgangspunkt skal forsøg med kosmetiske produkter ikke godkendes af Lægemiddelstyrelsen eller af en videnskabsetisk komité.

Den Nationale Videnskabsetiske Komités hjemmeside kan du finde oplysninger om de enkelte videnskabsetiske komitéer og finde information om det at være forsøgsperson.

Nogle gange skal Datatilsynet endvidere give tilladelse til opbevaring og behandling af de forsøgsspecifikke data.

> Til toppen af siden